Kwalifikacja Wstępna

 Kwalifikacja Wstępna

Kwalifikacja wstępna bądź kwalifikacja wstępna przyspieszona jest niezbędna dla osoby która zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio dla prawa jazdy kat.C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E.kwalifikacja wstępna

W naszym Ośrodku oferujemy dwie formy zajęć:
- metodą e-learningową,
W systemie e-learningu zostały przygotowane szczegółowe programy szkolenia oraz czas ich trwania, zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem. System zapewnia całkowitą zgodność szkolenia z programem..

Kwalifikacja  to obowiązkowe szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali:

  • Prawo jazdy kat. C lub C1 - po dniu 10 września 2009r,
  • Prawo jazdy kat. D lub D1 - po dniu 10 września 2008r.

Skierowana jest do osób, które ukończyły:

  • 21 lat dla kat. C
  • 23 lata dla kat. D

Pamiętaj:  kiedy zrobić badania lekarskie i psychologiczne.

  • Kierowcy, którzy podlegają kwalifikacji wstępnej, czyli ci, którzy kat. C zdobyli po 10.09.2009 a kat. D po 10.09.2008, pierwsze badania lekarskie i psychologiczne powinni wykonać przed wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji. Każde następne badanie w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.
  • Kierowcy, którzy nie podlegają kwalifikacji wstępnej, czyli ci, którzy kat. C zdobyli do 10.09.2009 a kat. D do 10.09.2008, są zobowiązani wykonać badania lekarskie i psychologiczne po ukończeniu pierwszego szkolenia okresowego przed dniem uzyskania wpisu do prawa jazdy. Każde następne badanie w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.

Przy przechodzeniu kolejnych szkoleń okresowych trzeba pamiętać, żeby badania lekarskie i psychologiczne zrobić do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej. To samo dotyczy kierowców podlegających kwalifikacji wstępnej.

Informacje dodatkowe udzielane są pod numerami telefonów:

kom. 695 32 17 17

oraz w siedzibie: Łask, ul. Orzechowa 19.

Biuro OSK TEST jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 14-17.