Jak zacząć kurs?

Zapewne wiele osób zastanawia się jak zacząć kurs?

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, pierwsze kroki musi skierować do Wydziału Jak zacząć kurs?Komunikacji Starostwa Powiatowego odpowiedniego dla miejsca zameldowania i tam po złożeniu stosownych dokumentów podanych poniżej uzyskać tzw. PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ.

Z tym dokumentem zgłasza się do OSK TEST, który za pomocą systemu teleinformatycznego połączonego z wydziałem komunikacji pobiera dane kandydata do swojej ewidencji, co jest podstawą do rozpoczęcia szkolenia.

Jak zacząć?

1. Aby otrzymać Profil kandydata na kierowcę (PKK) - kandydat musi wypełnić wniosek oraz dodatkowo dołączyć:

 • dowód tożsamości,
 • jedną wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • pisemna zgoda rodziców jeżeli kandydat nie ukończył 18 lat,
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
 • badania psychologiczne (dotyczy kat. C i C+E).

2. Złożenie wniosku wraz z ww. dokumentami w Oddziale Praw Jazdy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego odpowiedniego do miejsca zameldowania kandydata.

Adresy wydziałów komunikacji:

 • Łask, ul Południowa 1,
 • Zduńska Wola ul. Złotnickiego 25,
 • Bełchatów ul. Pabianicka 17/19,
 • Pabianice ul. Józefa Piłsudskiego 2.

3. Realizacja kursu prawa jazdy w OSK TEST:

Wersja wykładów stacjonarnych:

 • Przedstawienie nr PKK oraz nr PESEL w biurze OSK,
 • Dokonanie pierwszej wpłaty za szkolenie,
 • Rozpoczęcie kursu prawa jazdy zajęcia teoretyczne ( Zajęcia mogą być prowadzone w formie e-learningu lub wykładu),
 • Ćwiczenia do zajęć teoretycznych oraz zajęcia z pierwszej pomocy odbywają się w siedzibie firmy OSK TEST, w wyznaczonych terminach o których kursant jest wcześniej poinformowany,
 • Egzamin wewnętrzny z teorii,
 • Dokonanie drugiej wpłaty za szkolenie,
 • Rozpoczęcie zajęć praktycznych,
 • Egzamin wewnętrzny,
 • Umówienie egzaminu państwowego.

Wersja E-learning:

 • Przedstawienie nr PKK oraz nr PESEL w biurze OSK,
 • Dokonanie pierwszej wpłaty za szkolenie,
 • Rozpoczęcie e-learningu zajęć teoretycznych,
 • Zajęcia z pierwszej pomocy,
 • Egzamin wewnętrzny z teorii,
 • Rozpoczęcie zajęć praktycznych,
 • Egzamin wewnętrzny,
 • Umówienie egzaminu państwowego.