Pytania egzamin wózki

Pytania egzaminacyjne część teoretyczna

1 - Część pierwsza - OTC:

 1. Sprawdzenie dokumentacji pod kątem możliwości eksploatacji urządzenia.
 2. Sprawdzenie zgodności oznakowania urządzenie, omówienie znaczenia wskazanych piktogramów i oznakowania.
 3. Sprawdzenie systemu sygnalizacji/oświetlenia.
 4. Sprawdzenie poprawności działania hamulca zasadniczego.
 5. Sprawdzenie poprawności działania hamulca pomocniczego.
 6. Ocena stanu ogumienia i kół.
 7. Ocena stanu baterii trakcyjnej.
 8. Ocena stanu układu hydraulicznego.
 9. Ocena stanu kabiny.
 10. Ocena stanu platformy roboczej.
 11. Ocena stanu cięgien nośnych.
 12. Ocena instalacji zasilania silnika gazem (LPG).
 13. Sprawdzenie poprawności działania układu sterowania.
 14. Sprawdzenie stanu wideł, elementów chwytających, osprzętu roboczego
 15. Sprawdzenie działania układu awaryjnego opuszczania.
 16. Sprawdzenie stanu płynów eksploatacyjnych.
 17. Sprawdzenie poprawności działania wskazanego elementu wyposażenia wózka.
 18. Wykonanie innej czynności wynikającej z instrukcji eksploatacji przedmiotowego urządzenia

2 - Część druga:
Zadanie polega na przetransportowaniu ładunku z wykorzystaniem wszystkich mechanizmów
urządzenia i zmiennych prędkości z zachowaniem bezpiecznych odległości od otoczenia i obejmuje:

1. Przygotowanie do pracy (wózek jezdniowy znajduje się w wyznaczonym polu START)

2. Podjęcie ładunku próbnego z Pola odkładczego.

3. Transport ładunku próbnego odbywa się zgodnie z procedurą transportową przewidzianą
przez wytwórcę wózka wg wymagań toru zgodnego z typem wózka.

4. Odłożenie ładunku próbnego.

5. Powrót bez ładunku oraz zaparkowanie wózka jezdniowego podnośnikowego w polu
START.