Pytania egzamin wózki

Pytania egzaminacyjne UDT niżej przedstawione są pytania poglądowymi.

 1. Co to jest udźwig nominalny?
 2. Kiedy  właściwa jest jazda tyłem, a kiedy przodem?
 3. Jakie zabezpieczenia mechaniczne/elektryczne/hydrauliczne posiadają wózki?
 4. Jakie znasz wymagania dotyczące szczelności układów hydraulicznych ?
 5. Podaj kryterium zużycia wideł?
 6. Kryterium zużycia łańcucha?
 7. Nominalne odległości środka ciężkości od czoła wideł?
 8. Konieczność redukcji udźwigu nominalnego?
 9. Wózki specjalne czym są, przykłady?
 10. Rodzaje ogumienia i kryteria zużycia?
 11. Co to jest dozór techniczny?
 12. Rodzaje badań przeprowadzanych przed UDT?
 13. Pozycja transportowa?
 14. Konserwacja wózków?
 15. Do czego upoważnia kat. II WJO?
 16.  Co należy sprawdzić w wózku w czasie codziennej kontroli przed rozpoczęciem pracy?
 17. Kto może otrzymać zezwolenie na kierowanie wózkami podnośnikowymi?
 18. Jak często powinny być sprawdzane wózki przez uprawnionego konserwatora i z jakiego dokumentu to wynika?
 19.  Kiedy kierowca wózka musi stosować kask ochronny?
 20. Czy można przeciążać wózek?
 21. Wymiana akumulatora w wózku elektrycznym, na co należy zwrócić uwagę?