Kategoria B

Kategoria B

Kategoria B prawa jazdy uprawnia do kierowania:

 

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t(z wyjątkiem autobusu i motocykla);Kategoria B
  • w/w pojazdem z przyczepą lekką;
  • w/w pojazdem z przyczepą inną niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu nie przekroczy 3500 kg,
  • zespołem pojazdów, złożonym z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3500 kg z przyczepą inną niż lekka, którego łączna dopuszczalna masa całkowita przekracza 3500 kg, ale nie przekracza 4250 kg. Zespołem takim może kierować osoba, która zdała państwowy egzamin praktyczny przewidziany dla takiego zespołu, potwierdzony wpisem do prawa jazdy (kod 96).
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym również z przyczepą lekką.

Czas trwania kursu na prawo jazdy kategorii B:

• zajęcia teoretyczne – 30 godzin lekcyjnych
• zajęcia praktyczne  – 30 godzin zegarowych

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym.

ZAJĘCIA TEORETYCZNE:

  • Zajęcia w tygodniu (8 spotkań) kurs można rozpocząć w każdej chwili

lub

  • Teoria online Zajęcia teoretyczne zaliczasz  przez platformę w domu. Wystarczy komputer z dostępem do Internetu. Sam decydujesz, kiedy będziesz się uczył.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

Pojazd szkoleniowy: KIA RIO - taki sam, jak w WORD Sieradz