Szkolenia ADR – przewóz materiałów niebezpiecznych

Czym jest ADR?

ADR - to międzynarodowa konwencja regulująca przewóz towarów niebezpiecznych.

Aby rozpocząć szkolenie kandydat musi:

  • skończyć 21 lat,
  • posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii - B lub C,
  • dostarczyć fotografię o wymiarach 3,5x4,5 cm.

Czas trwania kursu ADR

Długość kursu zależy od wybranej specjalizacji.

  • kurs podstawowy - co najmniej 19 godzin lekcyjnych,
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach - co najmniej 18 godzin lekcyjnych,

Egzamin ADR

Do 6 miesięcy od ukończenia kursu ADR, kierowca musi przystąpić do egzaminu. Kurs ADR podstawowy kończy się egzaminem (forma testowa) 30 pytań. Pytania na egzaminie mają tylko jedną poprawną odpowiedź. Aby zdać egzamin, należy odpowiedzieć poprawne na ⅔ pytań. W cenę kursu wliczony jest koszt egzaminu,

Ile kosztuje wydanie zaświadczenia ADR?

Za wydanie dokumentu kierowca zapłaci 50 zł. Opłatę za wydanie dokumentu można uiścić zarówno przed jak i po egzaminie.

Ile czeka się na wydanie zaświadczenia ADR?

Kierowca powinien otrzymać dokument do 7 dni od dnia zdania egzaminu. Zaświadczenie zostanie wysłane pocztą na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres.