Kategoria A2

Kategoria A2

Kategoria A2 prawa jazdy uprawnia do kierowania:

  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg,przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,Kategoria A2
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
    Wymagany wiek do uzyskania kategorii A2 to 18 lat. Kurs nauki jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.

ZAJĘCIA TEORETYCZNE:

Zajęcia w tygodniu (8 spotkań) kurs można rozpocząć w każdej chwili

Teoria online Zajęcia teoretyczne zaliczasz  przez platformę online. Wystarczy komputer z dostępem do Internetu. Sam decydujesz, kiedy będziesz się uczył.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

Pojazd szkoleniowy: Suzuki Gladius - taki sam, jak w WORD Sieradz

PLAC MANEWROWY:

Buczek, ul. Szkolna 5