Warsztaty dla instruktorów

Warsztaty dla instruktorów nauki jazdy

Warsztaty dla instruktorów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa są obowiązkowe dla każdego instruktora  i do 7 stycznia każdy uczestnik jest  zobligowany przekazać zaświadczenie o ich odbyciu staroście. Już teraz skorzystaj z oferty i nie czekaj do końca roku. Zapraszamy na warsztaty dla instruktorów jazdy przeprowadzanych w OSK Test Szczepan Pawlicki we współpracy z ATC!

Informacje dodatkowe

warsztaty dla instruktorów nauki jazdy

Po zakończeniu warsztatów każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie, zgodne ze wzorem określonym w przepisach.
Dokument należy dostarczyć do starosty, który wydał uprawnienia instruktora nauki jazdy, najpóźniej do 7 stycznia kolejnego roku. Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin tematyki określonej w Rozporządzeniu.

WARSZTATY SĄ OBOWIĄZKOWE!
Jeżeli instruktor spóźni się i nie dostarczy zaświadczenia w wyznaczonym terminie, zostanie skreślony z ewidencji instruktorów. Postaramy się jednak aby warsztaty nie były tylko obowiązkiem narzuconym przez ustawę, ale ważnym elementem edukacyjnym. Uważamy również, że warsztaty będą okazją do wymiany poglądów oraz doświadczeń związanych z pracą w zawodzie instruktora nauki jazdy.

 

Program szkolenia

Zajęcia teoretyczne:

1. Zajęcia z zakresu poniższych tematów:
- Psychologia (1 godz.)
- Metodyka nauczania (1 godz.)
- Prawo o ruchu drogowym (1 godz.)
- Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu (1 godz.)
- Bezpieczeństwo ruchu drogowego (1 godz.)
- Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia (1 godz.)

2. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców (2 godz.).
3. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego (2 godz.).

Zajęcia praktyczne:

1. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) (1 godz.)
2. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzonej w ruchu drogowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) (1 godz.)
3. Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnianych przez instruktorów (2 godz.).

Zapraszamy wszystkie szkoły jazdy do współpracy. Jeżeli posiadacie Państwo zorganizowaną grupę instruktorów skontaktujcie się z nami. Jesteśmy zainteresowani podjęciem współpracy!

 

Informacje dodatkowe udzielane są pod numerami telefonów:

kom. 604 22 50 13, 695 32 17 17

oraz w siedzibie: Łask, ul. Orzechowa 19.

Biuro OSK TEST jest czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 14-17.